S.C. DanProEx S.R.L.

Abordari profesionale

La noi vei gasi cei mai buni profesionisti.

Metode precise

Aplicam proiectelor tale ultimele noutati legislative.

Rezultate exacte

Iti garantam succesul.

Urmarirea Comportarii in Timp

Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documentele privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Receptia constructiilor se face de catre investitor - proprietar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladiri sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si sa consemneze obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a acestora incepand cu executia lor si este o activitate sistemica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Particularitatile de comportament, ca si fenomenele si marimile ce le caracterizeaza, se aleg pentru fiecare constructi in parte, astfel incat cu ajutorul unor criterii de apreciere si al unor conditii de calitate legate de destinatia constructiei, sa permita aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respeti a realizarii calitatilor care o fac sa corespunda crintelor proprierarilor si/sau utilizatorilor.

Scopul urmarii comportarii in timp a constructiilor este de a aobtine infromatii in vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului (natural, social, cultural), cat si obtinerea de informatii necesare perfectionarii activitatii in constructii. Derularea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.

Noutati

www.danproex.ro

Am lansat acest site pentru ati furniza mai multe detalii despre serviciile noastre.

Securitatea la incendiu

Am adaugat un nou domeniu de activitate in cadrul serviciilor de proiectare.

Urmarirea Comportarii in Timp

Am adaugat un nou domeniu de activitate in cadrul serviciilor de proiectare.

Parteneri